ΛΙΑ ΡΙΣΕΡΤΣ (LIA RESEARCH) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΛΙΑ ΡΙΣΕΡΤΣ (LIA RESEARCH) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α.Φ.Μ.:094042783
Γ.Ε.ΜΗ.:057210604000
Μ.Α.Ε.:08377/062/Β/86/0212
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Πυλαίας - Χορτιάτη
Διεύθυνση:ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 3
Τηλέφωνο:2310806930